Het is niet helaas niet gelukt om een gemeenteraadszetel te ‘veroveren’. Ondanks meer dan 1.300 mensen die bewust hebben gekozen voor een andere aanpak van politiek in Amersfoort. We willen jullie allemaal ontzettend bedanken om ons te helpen die andere aanpak in de raad vorm te geven. Dat meer dan 1.300 ‘fans’ ons ook dwingen om ons te beraden op ‘hoe verder?’ spreekt vanzelf. Dat gaan we dan ook doen.

Wat wil jij?
Als je iemand vraagt wat hij of zij in z’n leven wil dan is het antwoord steevast: “Gelukkig zijn”.
Is het dan niet vreemd dat we ‘gelukkig zijn’ niet als uitgangspunt nemen bij de inrichting van onze maatschappij? Zeker nu we met elkaar vaststellen dat de ‘oude’ aanpak ons niet meer helpt?
Als Amersfoort Anders gaan we daarom voor een nieuwe aanpak, waar GELUK centraal in staat. We willen dat Amersfoort ‘De Gelukkigste Stad van Nederland’ wordt. En wie wil daar niet wonen en werken?

Een stem VOOR
Mensen keren zich steeds meer af van de politiek: ‘Het heeft toch geen zin”, ‘ze doen toch wat ze willen’ hoor je overal om je heen. Politici zijn, in de ogen van menige kiezer, de onbetrouwbare bestuurders. Hoe zou dat nou komen?
Veel mensen gaan niet meer stemmen of stemmen alleen maar ‘TEGEN’. Jammer, want dat brengt ons niet echt verder. Tijd dus voor een andere keuze, waarbij de kiezers van Amersfoort een positieve stem, een VOOR-stem kunnen uitbrengen in plaats van een TEGEN-stem.

Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg!

foto copyTijd om het Anders te doen.
Dat gaan we dan ook doen de komende tijd.
Zo zijn we als Amersfoort Anders niet met een lijsttrekker de verkiezingen in gegaan, maar als team Amersfoorters.
Symbool daarvan zijn de eeneiige tweeling Bettie en Rita van Plateringen, waarvan de één de eerste plaats op de lijst had, de ander de laatste plaats.

Doe je mee?
Via deze site willen we je blijven informeren en kun je ook naar ons reageren.
Om die reden hebben we heel veel onderwerpen ‘vertaalt’ naar geluk. Want we merkten dat veel mensen enthousiast zijn om geluk als uitgangspunt te nemen bij beslissingen, maar hoe werkt dat nu in de Gelukspraktijk uit?
Bijvoorbeeld voor Kunst en Cultuur, voor armoedebeleid, voor onderwijs, voor wonen, voor milieu, voor economie/werkgelegenheid, voor duurzaamheid, voor GELD, voor zorg/welzijn, voor veiligheid, voor de participatie van inwoners en een betere politieke besluitvorming, voor sport of voor de Binnenstad?
Maar ook bij het dichten van de immense kloof tussen Publiek en Politiek hebben we concrete suggesties, die iedereen gelukkiger zullen maken!

Nieuwsgierig hoe dat uitpakt voor senioren, jongeren of ‘minderheden’? Ook daar hebben we geluk centraal staan.
In de komende tijd gaan we ons beraden hoe we de boodschap die we hebben nog beter kunnen inzetten voor een beter en gelukkiger Amersfoort.

Wij gaan dus voor GELUK. Niet dat GELD dan ineens niet meer belangrijk is, het speelt alleen een andere rol. Het is een middel en geen doel op zich. Door met een GELUKSbril te kijken maak je andere afwegingen en stel je andere prioriteiten.
Weten we precies hoe dat moet? Nee, daar gaan we ongetwijfeld van leren. Samen.
Maar, we weten in ieder geval zeker dat als we het blijven doen als we deden, we krijgen wat we kregen.
We gaan dus voor Anders.

Amersfoort Anders
Gelukkig Anders

Voel je je aangesproken door de andere aanpak? Doe dan gerust mee en reageer naar info@amersfoortanders.nl !

Hoe gelukkig ben jij?

 

Neem hier de Gelukstest